Be a NAMFREL Volunteer!

Mga requirements para maging NAMFREL volunteer para sa 2023 Barangay and SK Elections:
Non-partisan: Hindi kasapi ng anumang partido at hindi aktibong sumusuporta o sumasalungat sa kahit sinong kandidato o anumang partido
Susundin lahat ng anti-Covid guidelines at protocols
Susundin lahat ng kautusan ng Comelec at NAMFREL sa panahon ng observation
Hindi barangay official o barangay tanod
Hindi convicted ng anumang election offense o krimen
   
 
 
   
I am below 18 yrs old
Privacy Notice
Policy on Youth Volunteers
Parental Consent
Application Form
I am 18 yrs old and above
Privacy Notice
Application Form