2010 Barangay and Sangguniang Kabataan (SK) Elections

 

.Nagpapagamit ba sa pulitiko ang iyong

 barangay at SK councils?

 

 
DOWNLOAD the flyer HERE
.
Ibang klase rin ang ilang pulitiko. Para manalo sa mga darating pang eleksyon, "nag-aalaga" diumano sila ng mga kapitan, kagawad, opisyales ng barangay, at pati raw mga opisyales ng Sangguniang Kabataan (?!?). Binibigyan ng pabor, pondo, personal na allowance, sasakyan, atbp. ang inyong mga leader nang sa gayo'y makuha ang suporta nila kung kailangan na.

Ito'y maliwanag na pag-abuso sa posisyon. Hindi ito dapat payagang mangyari ng barangay dahil maliwanag ring ipinahihiwatig ng Sec. 38 ng Omnibus Election Code na walang kandidato para sa konseho ng barangay "shall represent or allow himself to be represented as a candidate of any political party or any other organization." Ang tanging responsibilidad nila ay ang pagsilbihan ang kanilang komunidad -- na kinabibilangan mo.

May kahati ka ba sa atensyon ng iyong barangay? May sariling desisyon ba ang mga napili mong iboto?
.
PAG-ISIPANG MABUTI.
Isang paalaala mula sa NAMFREL para sa
2010 Barangay at Sangguniang Kabataan (SK) Elections 
 
MGA DAPAT TANDAAN: 
1. Ang botohan at bilangan para sa 2010 Barangay at SK Election sa Oktubre 25 ay MANUAL. Ang ibig sabihin po'y isusulat isa-isa sa balota ang mga pangalan ng nais iboto.
2. Alamin kung saan ang inyong presinto bago pa man dumating ang araw ng eleksyon.
3. Bumoto ng maaga. Magsisimula ang botohan ng alas-7 ng umaga, at matatapos ng alas-3 ng hapon. Inaasahang marami ang botante sa bawat presinto dahil sa clustering ng precincts at sa pagdagdag ng SK voters. Pumila ng maayos.
4. Isulat ng malinaw ang kumpleto at totoong pangalan ng mga napiling kandidato. Iwasang magkamali o magbura, at ingatang huwag magkarumi ang balota.
5. Panatilihing sikreto ang pagboto. Gawin ito nang mag-isa, at huwag ipakita ang balota sa katabi.
6. Pagkaboto, huwag subukang tanggalin ang indelible ink sa daliri. Tanda ito ng pagiging isang mabuting mamamayan.
7. Bantayan ang bilangan. Kung maari ay mag-volunteer na election watcher. Magdala ng flashlight o kandila kung sakaling mag-brownout. Magmanman sa paligid. Huwag hayaang guluhin ninuman ang eleksyon dahil ang pagboto ay sagrado. 
 
Dayaan? Iregularidad? Ibigay sa amin ang detalye sa www.namfrel.org.ph.  Puwedeng mag-attach ng mga litrato, video, at dokumentong pagpapatunay.  
<<< Back to Media & Voter Advocacy page