YEAR: 1986

SNAP ELECTIONS

Vigil at Makati

.
 

.
.