YEAR: 1986

SNAP ELECTIONS

Mag-ingat sa Mandaraya

.
 

.
.